Produkty

Zahradní osvětlení Seliger

Máte dotaz?

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit.

Služby pro Vás

Služby pro Vás

Kategorie Služby pro Vás zatím neobsahuje žádné produkty.

Nabízíme Vám:

Poradenství při návrhu

Pomůžeme Vám s kompletním návrhem závlahového systému a navrhneme optimální řešení splňující Vaše požadavky.

Technická podpora

Probereme s Vámi možnosti zavlažování a jednotlivé prvky závlahy.

Moderní prvky technologie závlahy

1. Kapkové hadice
- Různé druhy dle způsobu pěstování a charakteru lokality

2. Postřikovače
- Minipostřikovače, mlžící trysky

3. Filtrace závlahové vody
- Technologie úpravy vody od jednoduchých filtrů po plně automatizované filtrační stanice

4. Přihnojování
- Možnost přihnojování injektory nebo dávkovacími čerpadly

5. Řídící jednotky
- Systémy řízení závlahy od jednoduchých automatů až po závlahy řízené přes PC

6. Meteorologické stanice
- Stanice nejen pro měření meteorologických údajů, ale také s možností zpracování prognózy výskytu chorob

Návrh projektu

Připravíme Vám kompletní návrh projektu včetně cenové kalkulace na realizaci, viz níže

Dotace

Probereme s Vámi možnosti žádat o dotace na:

 • Dotace na vybudování nádrží
 • Dotace kapková závlaha na poli
 • Dotace závlaha sadů
 • Dotace závlaha vinohradů
 • Dotace na vybudování čerpacích stanic
 • Dotace na vybudování rozvodního potrubí

Návrh kapkového závlahového systému

Návrh závlahového systému je velmi důležitou částí při řešení závlahy pole, sadů, vinic, skleníků atd

Pro zpracování návrhu je nutné dodat základní vstupní informace, které umožní kvalitní zpracování projektu

Vstupními informacemi pro návrh jsou:

 • Zdroj vody - vrt, studna, retenční nebo akumulační nádrž, řeka, atd., umístění zdroje vody a možnosti připojení na el. proud, parametry zdroje vody (hloubka studny, výška vodního sloupce, vydatnost vodního zdroje atd.)
 • Kvalita vody – možné znečištění zdroje vody a rozbor vody
 • Typ půdy – vždy je dobré znát rozbor půdy
 • Plodiny – druh pěstovaných plodin
 • Spon – v případě sadů např. 4 x 2 m, v případě polních plodin např. 0,6 x 0,4 m
 • Crop factor – hodnota udávající potřebu vody v jednotlivých fázích vegetačního období
 • Mapový podklad – nejlépe mapový podklad pole (sadu), případně postačí parcelní číslo nebo číslo půdního bloku a katastrální území

Volbu ploché kapkové hadice při návrhu závlahového systému ovlivňují 3 faktory:

1. Typ půdy – písčitá, hlinitá nebo jílovitá
2. Klimatické podmínky – teplota, úhrn srážek a relativní vlhkost vzduchu
3. Pěstovaná plodina – brambory, zelenina, jahody, ovocné keře a jiné